VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

covid19

Sarajevo, mart 2020. godine
 
U vezi sa novonastalom situacijom, vezanom za širenje pandemije korona virusa, Savez će postupati u skladu sa naredbama mjesno nadležnih Kriznih štabova, te će vjerovatno doći do obustavljanja provođenja sistema takmičenja i planiranih održavanja sjednica organa Saveza (Skupština, Upravni odbor, Sportske komisije).
 

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana