VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

Odgadjanje S XC race 2020

Sarajevo, mart 2020. godine

Extreme Sport Club iz Sarajeva, je kao organizator paraglajding takmičenja „Sarajevo XC Race 2020.“, a u skladu sa važećim naredbama i instrukcijama lokalnih kriznih štabova, donio odluku o odgađanju istog, zbog pandemije korona virusa, a sve u skladu sa važećim naredbama i instrukcijama lokalnih kriznih štabova. Takmičenje je trebalo da bude održano od 17. do 19.04.2020.godine, a biti će održano kada se steknu potrebni uslovi.

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana