VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

markus haggeney

Sarajevo, 15.04.2020. godine
 
U Lozani (Švajcarska), Upravni odbor FAI (Svjetske vazduhoplovno-sportske federacije), je imenovao g.Markus Haggeney dosadašnjeg FAI Direktora za sport i takmičenja, za novog generalnog sekretara FAI. 
Markus Haggeney je pilot balona, sa kojima je učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim takmičenjima, te se bavio organizacijom vazduhoplovnih takmičenja i manifestacija i bio je službeno lice na takmičenjima. Od 2014. godine je obavljao dužnost FAI Direktora za sport i takmičenja. 
 

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana