VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

aeromodelling2

Sarajevo, 10.06.2020. godine


U skladu sa kalendarom takmičenja Svjetske vazduhoplovno sportske federacije, planiran je nastup Seniorske aeromodelarske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu-disciplina F1-ABC, koje će se održati u Prilepu, Makedonija, u periodu 18.-22.08.2020. godine.


U skladu sa globalnom epidemiološkom situacijom, vezanom za Covid 19, Svjetska vazduhoplovno sportska federacija će u saradnji sa domaćinom, Vazduhoplovnim savezom Makedonije, donijeti konačnu odluku, o eventualnom odgađanju ili otkazivanju prvenstva.

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana