KONTAKT

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba:

Alen Halak – generalni sekretar

Telefon: +387 61 268814

E-Mail: vaz.savez.bih@gmail.com