O NAMA

Savez je nevladina sportska organizacija na nivou Bosne i Hercegovine. Osnovan je 28.04.1926.godine u Sarajevu, pod sadašnjim imenom je registrovan 1947.godine, a zadnja transformacija je izvršena 2010.godine, kada je registrovan u skladu sa Zakonom o sportu u BiH. Savez je član: Svjetske vazduhoplovno-sportske federacije FAI, Olimpijskog komiteta BiH i Sportskog saveza BiH.

Članovi Saveza su: Vazduhoplovni/Zrakoplovni savez Federacije BiH (V/ZS FBiH) i Vazduhoplovni savez Republike Srpske (VS RS).
35 aeroklubova su članovi entitetskih saveza i preko njih ostvaruju svoja prava.

Kroz dosadašnji rad u članstvu saveza je bilo više hiljada sportskih aeromodelara, sportskih pilota aviona i jedrilica, padobranaca, paraglajderista i pilota zmajeva.
Najveće sportske rezultate je postigla Aeromodelarska reprezentacija Bosne i Hercegovine (seniori), osvojivši od 1996.godine do danas, 17 medalja od toga na prvenstvima Svijeta: 3 zlatne medalje, 1 srebrenu i 1 bronzanu, a na prvenstvima Evrope 3 zlatne, 5 srebrenih i 4 bronzane medalje.
Savez svake godine provodi Državna prvenstva i nastoji da Reprezentacije nastupe na prvenstvima Svijeta i Evrope.
Državna prvenstva se provode u: aeromodelarstvu, padobranstvu, paraglajdingu i jedriličarstvu.
Najviši organ saveza je Skupština koju čine po pet delegata Vazduhoplovnog/Zrakoplovnog saveza Federacije BiH i Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske. Izvršni organ Skupštine je Upravni odbor kojeg čini sedam članova.

Upravni odbor:
Duško Grmuša – Predsjednik
Prof.dr. Mirsad Kapetanović – Potpredsjednik
Siniša Holik – Potpredsjednik
Ranko Seferović – Potpredsjednik
Miroslav Vidojević – Član
Mirvad Zenuni – Član
Irfan Habibović – Član
Generalni sekretar – Alen Halak

„Kada si jednom osjetio let, ići ćeš zemljom, očiju uprtih u nebo, tamo gdje si bio i tamo gdje želiš da se vratiš.“

Leonardo da Vinci