VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ZRAKOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE | ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

AERONAUTICAL UNION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Established 1926.

logo

Savez je nevladina sportska organizacija na nivou Bosne i Hercegovine. Osnovan je 28.04.1926. godine u Sarajevu, pod sadašnjim imenom je pri put registrovan 1947. godine, a zadnja transformacija je izvršena 2010. godine, kada je registrovan u skladu sa Zakonom o sportu u BiH. Savez je član: Svjetske vazduhoplovno-sportske federacije FAI, Olimpijskog komiteta BiH i Sportskog saveza u BiH.

Članovi Saveza su: Vazduhoplovni/Zrakoplovni savez Federacije BiH (V/ZS FBiH) i Vazduhoplovni savez Republike Srpske (VS RS). 

40 aeroklubova su članovi entitetskih saveza i preko njih ostvaruju svoja prava.

Kroz dosadašnji rad u članstvu saveza je bilo više hiljada sportskih aeromodelara, sportskih pilota aviona i jedrilica, padobranaca, paraglajderista i pilota zmajeva.

Najveće sportske rezultate je postigla Aeromodelarska reprezentacija Bosne i Hercegovine (seniori), osvojivši od 1996. godine do danas, 17 medalja od toga na prvenstvima Svijeta: 3. zlatne medalje, 1. srebrenu i 1. bronzanu, a na prvenstvima Evrope 3. zlatne, 5. srebrenih i 4. bronzane medalje.

Savez svake godine provodi Državna prvenstva i nastoji da Reprezentacije nastupe na prvenstvima Svijeta i Evrope.

Državna prvenstva se provode u: aeromodelarstvu, padobranstvu, paraglajdingu i jedriličarstvu.

Najviši organ saveza je Skupština koju čine po pet delegata Vazduhoplovnog/Zrakoplovnog saveza Federacije BiH i Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske. Izvršni organ Skupštine je Upravni odbor kojeg čini sedam članova. 

Upravni odbor: 

- Zoran Sredić, predsjednik
- Prof. dr. Mirsad Kapetanović, potpredsjednik
- Siniša Holik, potpredsjednik
- Dragan Dubravac, potpredsjednik
- Mirvad Zenuni, član
- Irfan Habibović, član
- Momir Marin, član
- Generalni sekretar Mr. Alen Halak

logo

Established 1926.

Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine

Ćemaluša bb, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt informacije:

+387 (0)61 268 814

info@vzsbih.ba

vaz.savez.bih@gmail.com

logo

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE - sva prava pridržana